Jute Jan - Participatie coach

Wie ben ik?

Jan Gijsemans, een opgewekte jonge veertiger die enkele jaren geleden de uitdaging aanging om terug fulltime te gaan studeren en daar ook in slaagde. In 2016 werd ik bachelor in het sociaal cultureel werk aan de Thomas More Hogeschool te Geel. Ondertussen ben ik aan de slag als projectmedewerker in VZW Den Brand alwaar ik begeleider ben van mensen met een lichte tot matige mentale beperking. In het verleden had ik ervaringen met verschillende doelgroepen, gaande van kleuters, kinderen, geïnterneerden, mensen met autisme spectrum stoornis, jongeren, mensen in armoede en nieuwkomers. Ik heb altijd een gezonde passie gehad voor mensen in het algemeen en voor de meer kwetsbaren in de samenleving in het bijzonder.

Wat doe ik?

Ik omschrijf mezelf als een participatie-coach. Dat betekent dat ik kleine groepjes van mensen, met dezelfde achtergrond of eenzelfde problematiek, ontvang in een intieme en gemoedelijke sfeer. Veelal breng ik hen samen rond hetzelfde thema en samen voeren ze dan, onder mijn begeleiding, kleine creatieve workshops uit. Hierbij is het de bedoeling dat deze lotgenoten in gesprek treden met elkaar. Ik begeleid deze gesprekken. Uiteindelijk is het de bedoeling dat deelnemers zichzelf gaan versterken door met elkaar in gesprek te gaan. Om het in technische termen te zeggen: door te participeren aan mijn creatieve workshops, gaan de deelnemers zichzelf empoweren. Het moet hierbij gezegd worden dat het proces van deelnemen belangrijker is dan het eindproduct.

Jute Jan

Al mijn workshops zijn geïnspireerd door Arpilleras: een Chileense (3D) techniek waarbij mensen hun onrecht uiten ahv het naaien van hun verhalen op jute. Zelf volg ik de regelgeving en conventies die er bestaan rond Arpilleras niet. Toch sluiten ze nauw aan bij de geest er van, maar doordat ik creatieve denkprocessen niet wil beknotten en me vooral niet te erg wil vastpinnen aan vooropgestelde regels, noem ik ze levensdoeken. Omdat mijn levensdoeken en de Arpilleras steeds op jute bevestigd worden, was de naam voor mijn project snel gekozen.

Doelgroepen

Mijn workshops zijn toegankelijk voor heel uiteenlopende doelgroepen. Uiteindelijk ben ik vooral op zoek naar mensen die zich in eenzelfde situatie bevinden, zichzelf kunnen herkennen in bepaalde problematieken, mensen die vastlopen, die verhalen of ervaringen willen delen (al dan niet positief)...maar vooral naar "lotgenoten", personen die willen, kunnen en mogen leren van elkaars ervaringen.

Belangrijk

Belangrijk om weten is dat je niet over naaitechnieken moet beschikken om deel te kunnen nemen. Ik vraag ook steeds om zelf een stukje stof mee te brengen, liefst iets dat van jou (of een dierbare) is en waar je waarde aan hecht of waar een verhaal achter zit. Dit stukje stof wordt dan ook door jezelf verwerkt in de workshop(s).

Net zoals jullie geïnspireerd zullen worden door de werkjes die voorgangers gemaakt hebben, is het de bedoeling dat ook jullie werkjes anderen gaan inspireren. Nadat jullie de workshop(s) hebben afgesloten, is er een moment voorzien om je verhaal te brengen en vooral om het los te laten. Dit gebeurt onder de deelnemers zelf, maar het is ook mogelijk om achteraf jullie werkjes tentoon te stellen (al dan niet in jullie organisatie, of op een andere fijne locatie). Nadien ontferm ik me dan over jullie verhalen en werkjes en al doende worden ze zo onderdeel van mijn collectie. Uiteraard gebeurt dit steeds met de nodige discretie en respect. Het spreekt voor zich dat de gemaakte werken steeds kunnen opgevraagd worden om te bekijken, uit te lenen, tentoon te stellen...

Aanbod

Ik bied 4 workshops aan, elk voor een minimum van 5 deelnemers. Omdat het belangrijk is om een intieme sfeer te creëren, is er een maximum aantal deelnemers van 10. Echter voor grotere groepen zijn er zeker ook mogelijkheden, maar dan in aangepaste vorm. Er zijn workshops gaande van 1 sessie tot 10 sessies. Een sessie duurt 2 uur.

* Pop it up (1 sessie)

In deze workshop leer je hoe je een 3D-poppetje maakt. Eens je de basis kent, worden jij en je "lotgenoten" uitgedaagd om dit poppetje jou verhaal te laten vertellen. Je geeft het een gezicht, een geslacht, kleding, een cultuur,... Hoe je dat gaat doen laat ik volledig aan jou over. Terwijl je dit doet, zal je merken dat er snel verhalen uitgewisseld worden, alsook technieken. Samen met de andere deelnemers ga je dan ook snel op zoek naar hoe jij het best jou verhaal in je poppetje steekt. Nadien presenteer je kort jou poppetje, steek je het in mijn pop-it-up-letterkast (met een heel kort anoniem briefje) en laat je los.

* Figure it out (2 sessies)

Deze workshop geeft je de mogelijkheid om je verhaal te vertellen in 2D. Ook hier krijg je de basistechniek en word je tevens uitgedaagd je figuurtje jou verhaal te laten vertellen. Samen met de andere deelnemers ga je ook hier op zoek naar de best mogelijke manier om jou verhaal te vertellen. Je wisselt ervaringen en ideeën uit.

Deze workshop duurt 2 sessies omdat het arbeidsintensiever is. Je naait als het ware je naakte zelf op een doekje en kleedt het ook hier aan ahv jou verhaal. Je voorziet op je werkje een klein zakje alwaar je jou verhaal op papier kan insteken. Ook hier presenteer je jou werkje, geef je het door en laat je het los.

In deze workshop is het mogelijk om de verhalen van alle deelnemers samen te brengen in 1 verhaal door de doekjes aan elkaar te naaien. Zo kom je tot een mooi geheel waarbij jullie het verhaal brengen van jullie team, lotgenoten, gezin,...

* De kleine levensdoek (3 sessies)

In deze serie van workshops plaats je jezelf in jou omgeving.

In de eerste sessie maken we een 3D-poppetje (zie workshop pop it up) waarbij je jezelf weergeeft (of wat je van jezelf wilt weergeven).

In de tweede sessie naai je jou omgeving op een doekje. Wat/wie en hoe jij dat wilt uitbeelden, is ook hier de uitdaging. Je voorziet ook een "envelopje" waar je achteraf jou boodschap in kan steken. (In deze eerste 2 sessies is het ook van belang om in gesprek te treden met je mede-deelnemers om zo tot het best mogelijke resultaat te komen.)

In de derde sessie plaats je jezelf in je omgeving, maak je je werkje af, presenteer je het en laat je het los.

* De grote levensdoek (10 sessies)

Deze workshop is de moeder van al de voorgaande workshops. Hierin ga je, op grote schaal, een verhaal uitbeelden dat je nauw aan het hart ligt: een onrecht dat je ervaart of ziet, een gelukkig moment in je leven dat je wilt koesteren, een gemis dat je een plaats wilt geven, een schreeuw die je al lang eens wilt uitbrullen,...Hoewel je enkele basistechnieken gaat meekrijgen, is er niet echt een structuur in deze series van workshops, immers bepaal je zelf je tempo en waar je aan wilt beginnen: de achtergrond? De voorgrond? De poppetjes? Het verhaal? Het "verborgen envelopje" met je verhaal?,... Het is dan ook van groot belang dat jij, in en met de groep die je vergezelt, jou ei volledig kwijt kan.

Deze sessies zijn best arbeidsintensief, maar vergen ook het nodige (creatieve) denkwerk. Laat je dat echter niet afschrikken om er volledig voor te gaan, want het brengt enorm veel voldoening met zich mee.

De intimiteit in deze workshops is ook van groot belang vermits je heel persoonlijke verhalen gaat delen met anderen. Ik verkies dan ook maximum 5 deelnemers in deze workshops.

In de allerlaatste sessie worden de levensdoeken tentoongesteld en presenteer je je eigen werk aan de overige deelnemers en/of aan derden, je organisatie,... Ook hier is er, na een periode van tentoonstelling, een moment van loslaten.

Locatie?

* Kleine groepjes tot 5 personen ontvang ik bij mij thuis in Mol centrum (behalve bij de workshop: grote levensdoek)

* Groepen tot 10 personen ontvang ik in Praktijkhuis Fokus in Dessel.

* Voor grotere groepen vraag ik om zelf een locatie te voorzien.

* Ik kan ook steeds op verplaatsing workshops komen geven.