Privacyverklaring

Privacyverklaring Fokus Praktijkhuis

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens is bvba Fokus PraktijkHuis. 
Jouw contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer en social media accounts) zijn voor elke hulpverlener individueel te gebruiken enkel in functie van het maken van een afspraak.  
Wij houden uw gegevens bij gedurende uw begeleiding of behandelingstraject.  Deze gegevens worden bewaard in onze persoonlijke gsm.  Deze gsm is enkel toegankelijk door onszelf en beveiligd met een code.  Gegevens die worden uitgewisseld per social media worden gewist.  
Wij geven geen gegevens door aan derden tenzij uitdrukkelijk met uw schriftelijke toestemming.  

Wij maken soms gebruik van notities gedurende uw begeleiding.  Deze notities worden individueel in een map bewaard gedurende uw begeleiding.  Enkel uw hulpverlener heeft toegang tot deze map.  Er worden geen gegevens uit notities doorgegeven.  Achteraf worden deze gegevens verwijderd.  

Heeft u vragen over uw privacy dan mag u mij steeds contacteren.